การเตรียมความพร้อมก่อนทำใบขับขี่ Big Bike

การเตรียมความพร้อมก่อนทำใบขับขี่ Big Bike
หัวข้อที่น่าสนใจ

ผู้ขับขี่จักยานยนต์คงพอจะได้ยินข่าวการแยกประเภทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับ “รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่” หรือ “บิ๊กไบค์” (Bigbike) ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป (47 แรงม้าขึ้นไป) หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ที่ต้องมีหลักฐานการผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์

การเตรียมความพร้อมก่อนทำใบขับขี่ Big Bike
แยกประเภทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับ “รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่” หรือ “บิ๊กไบค์” (Bigbike) ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป (47 แรงม้าขึ้นไป)

จากเดิมที่ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลใบเดียวใช้ครอบคลุมได้ทุกขนาดเครื่องยนต์ ทำให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นมากมายในหมู่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การมีใบขับขี่เฉพาะประเภทมอเตอร์ไซค์แล้วจะช่วยลดอุบัติเหตุจริงหรือ คุณสมบัติผู้ขับขี่และขั้นตอนการทดสอบยุ่งยากไหม ถ้ามีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบตลอดชีพแล้วยังต้องไปทำแบบขับขี่บิ๊กไบค์อีกไหม เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

เริ่มกันด้วยข้อกำหนดหรือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ (Bigbike)

Bigbike คือจักรยานยนต์ที่มีกำลังตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือ 47 แรงม้า ขึ้นไป มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc) ขึ้นไป ตรวจสอบเช็กสเป็ครถให้แน่ใจว่าคุณต้องทำใบขับขี่ Bigbike หรือไม่ เพราะรถหลายรุ่นความจุของกระบอกสูบอยู่ที่ 399 cc จึงไม่ต้องทำใบขับขี่เฉพาะประเภทครับ ส่วนไบเกอร์ที่ดัดแปลงรถหลังแจ้งจดทะเบียนให้เครื่องแรงเกิน 400 cc แม้คุณจะไม่ต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ แต่กรณีแบบนี้ถือว่าเข้าข่าย ผิดกฎหมาย ครับ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำใบขับขี่บิ๊กไบค์
ตรวจสอบเช็กสเป็ครถให้แน่ใจว่าคุณต้องทำใบขับขี่ Bigbike หรือไม่ เพราะรถหลายรุ่นความจุของกระบอกสูบอยู่ที่ 399 cc จึงไม่ต้องทำใบขับขี่เฉพาะประเภทครับ
  • หลักเกณฑ์สำหรับการขอใบขับขี่บิ๊กไบค์

เกณฑ์การขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ กรมการขนส่งทางบกไม่ได้กำหนดไว้ยากเกินไป ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ออกข้อบังคับสำหรับการทำใบขับขี่สำหรับผู้ต้องการใช้รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไว้ดังต่อไปนี้

  • ใบขับขี่บิ๊กไบค์ เกณฑ์อายุเท่าไหร่

บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไปสามารถยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้ เรียกว่าเปิดโอกาสให้คนหนุ่มคนสาวได้ขับขี่รถพลังแรงเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน แต่ต้องกำหนดไว้ว่าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น การขับขี่บิ๊กไบค์ในต่างประเทศต้องดูกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วยว่าอนุญาตหรือไม่

  • ต้องเคยทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ “ทั่วไป” มาก่อนด้วย

นี่คือสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้าม ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าการจะทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั้น ไม่ใช่อยากได้ก็เดินเข้าไปสอบได้เลย ซึ่งข้อกำหนดอย่างแรกที่กรมการขนส่งทางบกได้บัญญัติเอาไว้คือ ใครก็ตามที่ต้องการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จะต้องเคยผ่านการสอบและถือครองใบขับขี่รถมอเตอรไซค์ทั่วไปมาก่อนแล้วเป็นเวลา 3 ปี จึงจะสามารถยื่นขอสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้

หลักเกณฑ์สำหรับการขอใบขับขี่บิ๊กไบค์
บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไปสามารถยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้

นอกเสียจากว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการสอบและอบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทตลอดชีวิตเท่านั้น จึงสามารถทำเรื่องขอทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้เลย ถือเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดชีพเท่านั้น เพราะในปัจจุบันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกระบบการออกใบขับขี่ประเภทตลอดชีวิตไปแล้ว และทุกคนต้องมาต่ออายุกันทุก ๆ 5 ปี

  • ต้องผ่านการอบรมใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญสำหรับการทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั่นคือ การสอบและการอบรมใบขับขี่ จะมีการกำหนดรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากเฉพาะตัวถังของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอยู่แล้ว การบังคับควบคุมจึงต้องมีรูปแบบการทดสอบที่แตกต่างออกไปจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบปกติ

เอกสารสำหรับการยื่นขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ล่าสุด ต้องใช้อะไรบ้าง

เมื่อคุณผู้อ่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้แล้วว่าด้วยในเรื่องของการออกใบขับขี่บิ๊กไบค์ ก็สามารถมายื่นเรื่องเพื่อทำการสอบได้ทันที โดยมีเอกาสารต่าง ๆ ที่ทางผู้ชอบต้องเตรียมมาด้วยดังต่อไปนี้

ผ่านการอบรมใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
การสอบและการอบรมใบขับขี่ จะมีการกำหนดรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากเฉพาะตัวถังของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำหรับการมายืนยันตัวตนเพื่อการสอบ ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาด
  2. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อการสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ ไม่เป็นผู้มีภาวะอันตรายต่อการขับขี่ ไม่เป็นตาบอดสี และไม่เป็นผู้วิกลจริต สำหรับอายุของใบรับรองแพทย์นี้จะต้องมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือนนับตั้งแต่ขอใบรับรองแพทย์เท่านั้นที่สามารถใช้ในการประกอบของใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้
  3. เอกสารยืนยันการผ่านหลักสูตรการอบรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ที่ได้รับการรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะได้มาจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรง หรือโรงเรียนสอนการขับรถบิ๊กไบค์ที่ขึ้นตรงต่อกรมการขนส่งทางบก ต้องมีเอกสารนี้แนบมาด้วยสำหรับการขอทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
  4. ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์พื้นฐาน ที่มีการถือครองมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  5. ใบอนุญาตการขับขี่รถบิ๊กไบค์ในกรณีเคยขับขี่และได้รับใบอนุญาตจากต่างประเทศมาก่อน สามารถนำมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อการออกใบอนุญาตขับขี่ด้วย

ได้เวลาแล้วที่เหล่าไบค์เกอร์จะขอทำ ใบขับขี่บิ๊กไบค์

ถึงเวลาที่ชาว บิ๊กไบค์ จะต้องจริงจังกับการทำใบขับขี่สักที่
ถึงเวลาที่ชาว บิ๊กไบค์ จะต้องจริงจังกับการทำใบขับขี่สักที ซึ่งหลายต่อหลายครั้งผู้ขับขี้ บิ๊กไบค์ไม่มีทักษะในการควบคุมรถ ทำให้เกิดอบัติเหตุได้

ถึงเวลาที่ชาว บิ๊กไบค์ จะต้องจริงจังกับการทำใบขับขี่สักที่ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งผู้ขับขี้ บิ๊กไบค์ไม่มีทักษะในการควบคุมรถ ทำให้เกิดอบัติเหตุได้ แต่ถ้าได้ผ่านการอบรม ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุบนทางถนนได้อีกเยอะเลยที่เดียว และการทำใบขับขี่ บิ๊กไบค์ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด และยังคงเป็นมาตรฐานในระดับสากลในยามที่คุณต้องการขับบิ๊กไบค์ในต่างแดน ก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเพิ่ม สำหรับใช้ในต่างประเทศได้อีกด้วย

Ying Kanokporn