วิธี ต่อใบขับขี่ 2024 ต้องเตรียมตัวอย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วิธี ต่อใบขับขี่ 2024 ต้องเตรียมตัวอย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้าง?
หัวข้อที่น่าสนใจ

กับโมโตเช็คอินบทความนี้เราจะมาพูดถึงการ ต่อใบขับขี่ ที่ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องตระหนักรวมถึงต้องทำตามกฎหมายอยู่เสมอ ด้วยความที่สมัยนี้ใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ใบขับขี่แบบชั่วคราวแบ 2 ปี และแบบ 5 ปี ซึ่งทางทีมงานก็ได้รวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจมาอัปเดตกับทุกท่านว่า การเตรียมตัว ต่อใบขับขี่ จำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้าง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเราจะต้องเตรียมไปเท่าไหร่ ท่านใดที่ยังข้องใจไปดูกันต่อเลย

วิธีต่ออายุใบขับขี่ จาก 2 ปีเป็น 5 ปี

เอกสารที่คุณจะต้องเตรียมไป

ใบขับขี่ชั่วคราว อายุไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
ใบขับขี่ชั่วคราว อายุไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อ

ทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสายตาทำใบขับขี่กับทางขนส่งได้เลยโดยไม่ต้องจองคิวผ่านแอพ
ทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสายตาทำใบขับขี่กับทางขนส่งได้เลยโดยไม่ต้องจองคิวผ่านแอพ
 1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ , ทดสอบสายตาทางลึก , ทดสอบสายตาทางกว้าง , ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

สิ่งที่ผู้ทำใบขับขี่ประเภท 2 ปีเป็น 5 ปี ต้องรู้

ทุกคนสามารถ ต่อใบขับขี่ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการอบรม ทั้งการ ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถอีกด้วย

วิธีต่ออายุใบขับขี่ แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่คุณจะต้องเตรียมไป

ไม่ว่าจะติดต่อเอกสารทางราชการในเรื่องใดก็ตาทม บัตรประชาชน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ไม่ว่าจะติดต่อเอกสารทางราชการในเรื่องใดก็ตาทม บัตรประชาชน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อ

 1. ขั้นตอนแรกสำหรับปี 2024 นี้ถือเป็นความสะดวกต่อผู้ใช้รถยิ่งขึ้นเนื่องจากทางกรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/ นั่นเอง
 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue  หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ , ทดสอบสายตาทางลึก , ทดสอบสายตาทางกว้าง , ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 5. ชำระค่าธรรมเนียมโดยอัตราค่า ต่อใบขับขี่ รถยนต์จะอยู่ที่ 505 บาท ส่วน รถจักรยานยนต์ 255 บาท

สิ่งที่ผู้ทำใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องรู้

ท่านสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

สำหรับท่านที่ทำใบขับขี่ใหม่ ในปี 2024 มีขั้นตอนอย่างไร

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทำ

 1. สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
 2. วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก และ ความไวเท้า
 3. อบรม 5 ชั่วโมง
 4. ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ
 5. วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต
 6. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่

สรุป

ปัจจุบันทุกท่านสามารถ ต่อใบขับขี่ แบบออนไลน์ได้เพราะทางกรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไปที่ขนส่ง โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ทันที เเละเช่นเคยอัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพพร้อมเกาะติดข่าวสารด้านรถยนต์ได้กับเว็บไซต์ motorcheckin.com คลิกเลย!

Ying Kanokporn